Stručná pravidla

 • Ke hře jsou potřeba kovové koule o průměru 70 až 80 mm a malá dřevěná kulička. (hodnoty bývají dodržovány většinou u turnajů). Váha koulí nesmí překročit 800 g. Malá dřevěná kulička, tzv. „cochonette“ (prasátko) má průměr 30 mm.
 • Proti sobě mohou hrát dva hráči nebo dvě družstva o dvou nebo třech spoluhráčích. Ve hře „hráč versus hráč“ má každý 3 koule. Ve hře „dva hráči versus dva hráči“ má každý z hráčů opět tři koule. Pokud proti sobě hrají družstva o třech hráčích, má každý pouze dvě koule. Součet koulí v týmu musí být šest.
 • První družstvo je určeno hozením mince nebo dohodou. Hráč ze začínajícího družstva vybere startovní místo tak, že na zem nakreslí kruh, ze kterého se následně budou házet koule.
 • Hráč nahodí prasátko do vzdálenosti 6 m až 10 m.
 • Poté tento hráč hází svoji první kouli co možná nejblíže k prasátku. Obě hráčovy nohy musí zůstat v kruhu, dokud se koule nedotkne země.
 • Protihráč se postaví do kruhu a snaží se hodit svoji kouli blíž k prasátku. Může tak učinit i vyražením soupeřovy koule nebo prasátka.
 • Vždy hází družstvo, které prohrává až do doby než se ujme vedení nebo spotřebuje veškeré koule.
 • Když už družstvo nemá koule, hráči druhého družstva házejí své zbývající koule.
 • Hráči v družstvu se mohou libovolně střídat – pořadí není určeno. Nemohou si však předávat koule.
 • Body za jedno kolo se počítají ve chvíli, kdy ani jedno družstvo nemá žádné koule. Vítězné družstvo získává jeden bod za každou kouli, která je blíže prasátka než první nejbližší koule poražených. Tzn., že jeden bod dostane družstvo, co má kouli nejblíže ke košonku plus jeden bod za každou další kouli, co je nejblíž.
 • Hráč družstva, které vyhrálo předchozí kolo, hází prasátko z místa, kde ležel v závěru hry. Vítězem je družstvo, které získá celkové skóre 13 bodů.

Jak se hází kovová koule
Kouli před odhodem držte zásadně v dlani (=celou rukou, nejen prsty) a ruku mějte hřbetem nahoru. Při odhodu pak „rozbalujete“ ruku a poslední, co kontroluje směr vaší koule, jsou konečky prstů. Jen tak můžete dokonale kouli ovládat. Je několik základních způsobů, jak se může koule házet:

 • velkým obloukem tak, aby koule letěla vzduchem co nejblíže k cíli. Obvykle se nehází horním obloukem, ale koule se hodí spodním obloukem tak, že se jí udělí zpětná rotace – („la portée“ nebo „la plombée“)
 • polovičním obloukem – polovinu dráhy koule urazí vzduchem, zbytek se kutálí po zemi – („la demi portée“)
 • podobně jako při kuželkách po zemi („la roulette“)

Strategie
K tomu, aby hráč přiblížil svou kouli co nejblíže dřevěné kuličce, lze použít různou strategii

 • přímým hodem se snaží umístit svou kouli co nejblíže dřevěné kuličce
 • snaží se vyrazit soupeřovu kouli, která je nejblíž dřevěné kuličce
 • zasáhnout dřevěnou kuličku a posunout ji do takového místa, že rázem jsou vlastní koule blíže než soupeřovy
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
MŠMT