Sporty a kroužky provozované Orlem Řečkovice
Početně nejvýraznějším sportem je v naší jednotě Futsal. Máme tři seniorské týmy a futslovou akademii navštěvuje sedmdesát dětí. Dalším výrazným sportem který má u nás dlouholetou tradici je florbal. Máme několik žákovských družstev a jeden seniorský tým. Při výčtu sportů nesmíme zapomenout ani na Badmintonový oddíl a družstvo Petanque. Nězné pohlaví na Orláku zastupuje tým volejbalistek.  Před několika lety jsme založili Nohejbalový tým. V orlu máme i různé druhy cvičení (Zdravotní cvičení, Kondiční cvičení, Biblické tance). Několikrá týdně se schází muži a hrají stolní tenis. V neposlední řadě nesmíme zapomenout na naše běžce kteří Orel dobře reprezentují na středně dlouhých a dlouhých tratích. Běhu se také věnuje oddíl atletiky.

 

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
MŠMT