Orel je spolkem, jehož cílem je organizovat sport a tělovýchovu, duchovní, kulturní, charitativní a sociálně výchovné aktivity. Hlavní skupinou, kterou chceme a budeme oslovovat, jsou děti a mládež. Snažíme se o harmonický rozvoj člověka na základě křesťanských hodnot.Nabízíme sport pro všechny, který je orientován jak na výkonnostní úroveň, tak na všechny, kteří chtějí sportovat pro radost v duchu fair-play.

20160511_190119Orelská jednota v Řečkovicích byla založena v roce 1925. Patří do župy Sušilovy, která vznikla v roce 1920. Původní orelské hřiště tzv. „Orlák“, bylo, obětavostí místních členů Orla, vybudováno již v roce 1934. Uvažovalo se také o stavbě katolického domu, v jehož sousedství se plánovala výstavba nového kostela. Po vypuknutí 2. světové války a poté politickému vývoji, k realizaci nedošlo.

K obnovení činnosti Orla v Řečkovicích došlo až v roce 1991 zásluhou manželů Marie a Josefa Bořeckých, kterým se podařilo, v rámci restituce, získat orelské hřiště zpět.Po smrti Josefa Bořeckého se podařilo plány, na vybudování nového a moderního areálu, zrealizovat jejich synům Karlovi a především Josefovi, který byl až do roku 2013 starostou řečkovické jednoty.

Mezi naši činnost patří tyto sporty: futsal, florbal, volejbal, tenis, stolní tenis, badminton, pétanque,nohejbal, aerobik, kalanetiku, cvičení pro nejmenší děti. Ve spolupráci s místní organizací KDUČSL se podílíme na několika tradičních kulturních akcích,jako jsou Martinský průvod, dětský karneval, masopust a posvícení.

V současné době máme registrováno více než 300 členů. Činnost naší jednoty je částečně dotována MČ Brno – Řečkovice, MmB a MŠMT. Zbylou část nákladů na provoz hradíme z pronájmů sportovišť.

Všichni funkcionáři a trenéři vykonávají svoji činnost zcela zdarma. Všem patří velký dík.

MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
MŠMT