Program výroční členské schůze:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
  3. Volba členů mandátové a volební komise
  4. Volba starosty, místostarosty, členů rady jednoty a revizní komise
  5. Zpráva o činnosti jednoty
  6. Zpráva o současném stavu hřiště a budovy
  7. Zpráva o hospodaření jednoty
  8. Diskuse
MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Statutární město Brno
Jihomoravský kraj
MŠMT